KLARGÖRANDE

Det har skett ett missförstånd, Piece of Gold är INTE Jennifer Fogh Pedersens tävlingshäst. Han tävlas av Lunna Ridcenters ryttare ANNA OLSSON.

(anna.olsson@lunnaridcenter.se)