Vision


Vi vill i vårt projekt Lunna Pony Club skapa en miljö där barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar hittar en sysselsättning där de kan komma undan den höga press som idag finns i samhället. Vi vill skapa gemenskap, förtroende och respekt både inom familjen och mot sina medmänniskor. Här skall alla behandlas lika, kvinnor, män, svensk, utländsk och rörelseförhindrade.
Vi vill genom ett innovativt arbete skapa ett nytt sätt att ha sin ”egna ponny/häst” som tar ridskolebegreppet till en ny nivå där individen/familjen förbereds på ett helt nytt sätt för att uppnå målet att så småningom bli redo både mentalt och kunskapsmässigt för att köpa/äga en egen ponny/häst. Här brister dagens traditionella ridskolor, de har inte möjlighet att ge individen/familjen de kunskaper och den erfarenhet som önskas innan ett hästköp. En dröm och en stor satsning för många familjer.Vi vill erbjuda en alternativ sysselsättning för ungdomar med hög press från samhället. Kvinnor, män, svensk, utländsk och rörelsehindrade, här behandlas alla lika. Det ges möjlighet att fysiskt röra sig och stimuleras av djurets otroliga själsliga lugn i frisk luft och vacker natur. En hel värld med kunskap och gemenskap med ansvar för djuret samt din egen och andras säkerhet.Vi vill erbjuda barn och ungdomar att lära sig att ta ansvar för sin ponny på ett avspänt och roligt sätt och därmed växa upp i en gemenskap där alla har förtroende och ansvar för varandra.
Att ta en ridlektion i veckan som oftast en vanlig gammal hederlig ridskolan ger, räcker inte kunskapsmässigt för att hålla intresset starkt nog för att fortsätta utvecklas som individ och ryttare. Det ger inte heller den gemenskap och ansvarsutveckling vi eftersöker i det här projektet.
Resultatet blir att vissa slutar och vissa köper egen ponny/häst. Vi vill ge fler chansen till att fortsätta utvecklas och till slut nå målet att köpa egen ponny/häst eller leva i känslan av att ha en egen ponny/häst.
Tyvärr kan vi genom sporten se att de kunskaper som lärs ut i grunden genom ridskolor inte räcker för att en familj ska förstå skillnaden med en egen ponny/häst. Kostnaderna drar iväg och istället splittras gemenskapen, sagan blev en mardröm och kraven blir helt enkelt för höga både för föräldrar och barn/ungdomar.Vi kommer kunna erbjuda en ponny/häst av verkligt hög kvalitet samt genom samverkan med barnen, föräldrar och ponnyn ger ett avslappnat system som är lätt att leva och lära i och på detta vis skapa trygghet, gemenskap o samhörighet samtidigt som vår högt kvalificerade personal kan förmedla och lära ut den otroliga mängd kunskap de besitter. Då vår vision är att hålla en betydligt högre kvalitet på hästen/ponnyn blir priset på dessa ponnyers högre än vanliga ridskoleponnys.

Genom att låta tre familjer dela en ponny t.ex. två dagar per vecka och att dessa dagar ha den som sin egen men med ridlektioner av högt kvalificerad tränare kan kostnaderna hållas nere med en tredjedel för familjerna.

Tidsmässigt har många hårt arbetande familjer möjlighet att lägga två dagar ihop med sina barn men inte sju dagar som krävs om du har en egen ponny/häst.
Vår verksamhet skapar ett gemensamt samlingshem öppet sju dagar i veckan vilket gör att när barnen inte rider ändå har möjlighet att vara aktiva och stötta, hjälpa samt lära i vårt gemensamma intresse; hästsport.
Att få frisk luft och vara med ett så tryggt djur som hästen kan läka mycket oro som tyvärr många går och bär på av olika anledningar.
De familjer som efter en tid vill vidare och känner sig mogna för en egen ponny/häst vet nu lite mer vad det innebär att äga, sköta och ta ansvar för ett eget djur.

Om en skötsam familj vill köpa egen ponny/häst kan en lämplig sådan erbjudas och box kan hyras i den ordinarie verksamheten som redan finns och den som väljer egen ponny/häst har möjlighet till lektioner, hjälp med skötsel av samma kvalificerade personal som tidigare och behöver inte känna oro om något oförutsett inträffar.

Detta projekt stöder även barn och ungdomar med vissa funktionshinder. Självklart måste säkerhet hållas som högsta prioritet, men i djurens ögon är vi alla lika och det tror vi denna målgrupp känner av särskilt. De får en fantastisk närhet och värme av ponnyn/hästen.

Vi har en fantastisk miljö på vår anläggning med kultur och historia som vi mer än gärna vill lyfta fram och ge fler möjlighet att avnjuta.
Vi fokuserar på att kunna erbjuda:
 

  • Hög delaktighet
  • Förebygger våld och trakassering mm
  • Främjande av stärkt föräldraskap
  • Främjande av psykisk och fysisk hälsa
  • Ökat tillträde på arbetsmarknaden genom sin hästkunskap. Att lära sig att samarbeta gynnar alltid arbetsmarknaden och individen i arbetslivet
  • Initiativtagande för att hjälpa andra människor, ”våga ta tag och hjälpa till”
"Min personliga åsikt är att ett starkt intresse får oss att jobba hårt mot något vi tror på, en bra grund för alla som växer upp. Hästen eller djurs sätt att läka eller finnas som en vän när man har det svårt har sedan länge dokumenteras hjälpa både yngre och äldre till en psykisk bättre hälsa. Ett annars växande problem i vårat samhälle. Vi har lite glömt ”vad hade jag helst gjort om pengar inte betydde något”. Kultur, natur och djur är svaret från många. Vi vill ge möjlighet att dela med oss av det som berikar många människors liv."
 

-Anna Olsson